Privacybeleid

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon die door middel van deze gegevens rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is breed. Onder persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto, een BSN-nummer, een intern registratienummer, een adres, een telefoonnummer, locatiegegevens, een online gebruikersnaam, een IP adres etc. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie. Persoonsgegevens kunnen soms automatisch worden doorgegeven, bijvoorbeeld door het bezoeken van deze website waarbij uw IP-adres verstrekt wordt.

Wanneer

Buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren”, en/of omdat u deze gegevens zelf bij het invullen van het contactformulier op deze website of op een andere wijze verstrekt.

Doelen

De persoonsgegevens die buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” verwerkt worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van de ledenadministratie: Naam, adres, emailadres, eventueel telefoonnummer en datum ingang lidmaatschap
  • Online formulieren bij het aanmelden als lid of bijwonen van evenementen
  • Voor het innen van contributie
  • Om u te informeren over actualiteiten en evenementen
  • Het in kaart brengen van de leden
  • Voor het analyseren en verbeteren van de dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website)

Hoelang gegevens worden bewaard

Buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren.  Wij gebruiken de gegevens ook om het historische verloop van onze vereniging te bewaren. Dit betekent dat de vereniging na beëindiging van het lidmaatschap uw naam en periode van lidmaatschap behoudt. Als er gegevens worden bewaard, dan is dat maximaal 7 jaren, voornamelijk i.v.m. fiscale eisen.

Alle persoonsgegevens staan opgeslagen op Europese servers van Microsoft clouddienst Office365.

Emailadressen van de leden staan ook opgeslagen bij emaildienst Mailchimp. Ook dit beheerders-account is beschermd met 2 factor authenticatie.

Alleen enkele bestuursleden kunnen bij de gegevens. Deze accounts zijn beschermd met 2 factor authenticatie.

Websitebezoek waar persoonsgegevens worden gebruikt zoals webformulieren voor aanmelden bij de vereniging of voor aanmelden bij evenementen, worden uitsluitend over een versleutelde (https) verbinding gedaan.

Delen met anderen

Buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” zal zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dat moet in het kader van een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging, en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, om daarmee de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw apparaat (bijvoorbeeld een pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Cookies kunnen gebruikt worden voor het koppelen van een browser aan tijdelijke variabelen op de server (session cookie). Via cookies kan buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” inzage krijgen in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). U kunt cookies zelf verwijderen. Daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

Google analytics

Buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe de vermeldingen van buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op- servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” heeft hier geen invloed op.

Buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” heeft Google geen toestemming gegeven om via buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy-beleid van Google Analytics hier aan.

Van welke partijen we data opzoeken

Kadaster: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Nextdoor

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen:

per email:
info@TrompenbergZuid.nl

per reguliere post:
Buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren”
Jacobus Pennweg 1
1217 JG Hilversum

Buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.