Ruimtelijke ordening

Een belangrijk onderwerp voor onze vereniging is ruimtelijke ordening. Trompenberg-Zuid is een mooie wijk met prachtige monumentale villa’s en andere gebouwen. Deze panden bepalen het karakter van de wijk en de wijkvereniging zet zich dan ook in voor het behoud hiervan. Bovendien zullen de komende jaren de nodige veranderingen op ons af komen met de invoering van de Omgevingswet. Door als vereniging actief (of zelfs proactief) met onderwerpen aan de slag te gaan, proberen we het woonplezier in onze buurt te behouden en zo mogelijk nog beter te maken. Activiteiten richten zich o.a. op de volgende onderwerpen:

  • Fietsschouw door de buurt in het bijzijn van buurtwethouder, buurtcoördinator
  • Herziening van het bestemmingsplan Noordwestelijk villagebied
  • Hilversum Omgevingsvisie Participatie (HOP2040)
  • Ontwikkeling bestaande bedrijfslocaties, zoals Heuvellaan 50, Steijnlaan 26, Jacobus Pennweg 16, Bussumergrintweg 12, ‘s-Gravelandseweg 50-52
  • Energietransitie

Ruimtelijke Ordening: Saskia Peper

Contact: info@trompenbergzuid.nl