Evenementen

Het organiseren van een evenement vraagt al snel de ondersteuning van leden van de vereniging. Gelukkig zijn er diverse actieve leden zoals Meindert Tepper, Rein Veldhuis en diverse anderen, die Maja ondersteunen. Bovendien worden we soms financieel door de gemeente gesteund en kan onze buurtcoördinator Carola van den Berg zorgen voor de benodigde fondsen. Onderstaande opsomming geeft een beeld van de diversiteit aan activiteiten die de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd, en die ook de komende jaren zullen terugkeren.

  • Lezingen over de historie van ons land en onze directe omgeving
  • Kerstborrel bij dansschool Van Bommel
  • Architectuurwandeling door onze villawijk
  • High Tea op de nationale ouderendag
  • Algemene Leden Vergadering met aansluitend een borrel in het MCO-gebouw
  • Rondleiding gebouwen/bedrijven in de buurt zoals AKN en Palace Résidence
  • Fietstochten in de omgeving

Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om iets te organiseren voor:

  • De jongere wijkbewoners met (of zonder) kinderen
  • Nationale burendag in september
  • De lustrumviering in 2022

Uiteraard zijn suggesties welkom op onderstaand emailadres.

Evenementen: Maja Smit,

Contact: info@trompenbergzuid.nl