Eerste aanschuiftafel De Watertoren/TZ was een daverend succes.

Bij de eerste aanschuiftafel op 1 augustus waren er 17 buurtgenoten, de sfeer was goed. Eerst een welkomstglaasje op het terras van de Jonge Haan en daarna een hapje binnen. De avond werd afgesloten met een kopje koffie en daarna nam iedereen enthousiast afscheid van elkaar en ging iedereen met een grote glimlach naar huis. Hopelijk wordt dit een plek waar je op dinsdagavond altijd wel iemand uit de buurt kan ontmoeten.

De aanschuiftafel is elke dinsdagavond!
Inloop vanaf 18:00 en 18:30 aan tafel

Meldt u zich vast aan via info@trompenbergzuid.nl

De buurtvereniging is opgericht!

Wijkagent Friso de Jong spreekt de buurgenoten toe in Studio 2 van het MCO.

Afgelopen dinsdagavond is de buurtvereniging van Trompenberg Zuid “De Watertoren” officieel opgericht. Daarbij is ook het bestuur officieel aangesteld.

Op de bijeenkomst waren zo’n 80 buurtgenoten aanwezig. Na de bijeenkomst is er nog gezellig geborreld en hebben de eerste buren zich officieel als lid ingeschreven. Heeft u het gemist? U kunt zich direct inschrijven via het digitale formulier.

Informatie EHBO cursussen ism de gemeente Hilversum

De Gemeente Hilversum wil inwoners bevorderen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen omgeving.
Ook streeft de Gemeente naar een heel, veilig, zelfredzaam en sociale leefomgeving. Het Rode Kruis ondersteunt
deze opvattingen en gelooft erin dat wanneer men elkaar kan helpen de wereld een klein beetje beter wordt.
Binnen de Gemeente Hilversum zijn er vele enthousiaste inwoners die volop in de samenleving staan. Zij zijn veel
onder de mensen en zijn actief betrokken bij verschillende initiatieven vanuit de burgers of vanuit de Gemeente.
Niet allemaal zijn zij financieel in staat een dergelijke cursus te betalen of verdienen zij wel iets extra’s.
Daarom biedt de Gemeente Hilversum een uitgebreide EHBO cursus van 20 uur aan alsmede een AED en reanimatie
cursus.

Deze cursussen zullen plaatsvinden in het Rode Kruis gebouw in Hilversum, aan de Neuweg 247.
Aan de uitgebreide EHBO cursus van 20 uur kunnen 12 personen deelnemen. De cursus vindt plaats op 3 zaterdagen
in oktober: namelijk 7, 14 en 21 oktober 2017 (van 09:00 – 15:00 uur (laatste lesdag tot 17:00 uur))
Aan de reanimatie en AED cursus van 4 uur kunnen 12 personen deelnemen. De cursus vindt plaats op vrijdagavond
13 oktober 2017 van 19:00 – 23:00 uur.

Indien u zich graag wilt aanmelden of indien u meer informatie wenst kunt u een email sturen naar info@trompenbergzuid.nl

Hieronder vindt u 2 folders die u kunt downloaden:

Folder Uitgebreide EHBO 7, 14 en 21 oktober 2017 Rode Kruis en Gemeente Hilversum

FOLDER CURSUS REANIMATIE EN AED