Actielijst

action list

DepartementOnderwerpOmschrijvingDatum invioer
communicatiearchiefjaarverslagen, notulen, buurt updates, evenementen, etc. in archief folders website2021-02-15
communicatiebuurt updatesnieuwsbrief 4x/jaar; op website berichten (ook) rubriceren per onderwerp?2021-02-15
communicatienextdoorverificatie nextdoor app, status, relatie tot TZ, doel/nut?2021-02-15
communicatienotificatiesautomatische notificatie van website updates naar de leden?2021-02-15
communicatiewebsite updateverzoek tekstuele aanpassingen, ref email Rob 23 mrt2021-02-15
communicatiehuisstijlontwikkeling huisstijl voor communicatie met leden en buitenwereld2021-03-22
communicatiecertificaat WordPressactie vereist om op een beveiligde manier het programma te gebruiken2021-05-31
communicatieback-up voor Stevenintroductie bestuur in gebruik Office 365 t.b.v. documenten vereniging2021-06-07
communicatieactielijst websiteextract actielijst op de website2021-07-05
communicatiePHP versie 7.3 naar 7.4actie vereist voor 1 sept, web hosting Mijndomijn, PHP versie van 7.3 naar 7.42021-08-06
communicatieinnen contributienagaan of verzoek betalen contributie automatisch kan2021-08-30
evenementenAEDmogelijke herhaling EHBO cursus Automatische Externe Defibrillator2021-02-15
evenementenkaartclubonderzoek initieren van (of aansluiten bij bestaande) bridge-club 2021-02-15
evenementenlezing, quiz, onlineonderzoeken mogelijkheid lezing of quiz on-line2021-02-15
evenementenlustrumvieringideeen / voorbereidingen voor de lustrumviering in 20222021-02-15
evenementenwandel & fietsroutesinitiatief Bob Kreiken, ontwikkeling wandel-fietsroutes over de oorlog, o.a. in onze buurt2021-04-26
evenementenkoppelen commissiesbuurtcoordinator onderzoekt koppeling evenementencommissies van buurtverenigingen 2021-04-26
evenementenfietstochtenMeindert en Rein gaan een fietstocht organiseren2021-06-07
evenementensportdag Noordwestemail 1-7 Lilian M, organiseren NW sportdag met promotie buurtvereniging2021-07-05
evenementenaanschuiftafelVersa Welzijn geeft de aanschuiftafel nieuwe impuls, start okt 2021, buurtupdate?2021-08-06
evenementenledenwervingorganiseer ledenwerfactie in de buurt2021-09-16
ruimtelijke ordeningenergietransitiestatus ontwikkelingen / initiatieven energietransitie2021-02-15
ruimtelijke ordeningGlobe, statusupdate Globe barakken Jac Pennweg 2,  status en ontwikkelingen2021-02-15
ruimtelijke ordeningHeuvellaan 50update Heuvellaan 50 status en ontwikkelingen, plan gewijzigd, presentatie 4 mrt2021-02-15
ruimtelijke ordeningMRA, nieuwsditributie van info MRA en overwegen enquete onder de leden2021-02-15
ruimtelijke ordeningHOP2040Hilversum Omgevingsvisie Participatie, herstart, email 28 aug2021-02-15
ruimtelijke ordeningVan Poelgeest garageupdate overlast Van Poelgeest, onduidelijk is of BMW dit jaar gaat verhuizen2021-02-15
ruimtelijke ordeningAVRO gebouw-vioolkistplannen voor appartementen en culturele invullling2021-02-15
ruimtelijke ordeningLoogman garageplannen voor appartementengebouw  / huidige overlast door distributiebedrijf2021-04-26
ruimtelijke ordeningWatertorenvergunningsaanvraag antenne, verificatie mogelijke bezwaren, zienswijze geven?2021-03-22
ruimtelijke ordeningwerkgroepenwerkgroepen voor diverse ruimtelijke ordening/planologie onderwerpen?2021-02-15
ruimtelijke ordeningparkeren Heuvellaanvraag George over eventueel parkeerverbod tpv MCO2021-07-05
verenigingstatusevaluatie taken, verantwoordelijkheden en functioneren2021-02-15
verenigingALVAlgemene Ledenvergadering plannen, fysiek of online2021-06-07
verenigingcontributiebenadering contributie voor 2021 en 20222021-02-15
verenigingfinancienfinanciele bijdrage gemeente, aangeven voor welke initiatieven2021-02-15
verenigingjaarverslag 2019opmerkingen jaarverslag 2019 opnemen in verslag voor 2020?2021-02-15
verenigingjaarverslag 2020concept tekst bestuur akkoord, check noodzaak updates voor verzending2021-02-15
verenigingledenlijstledenbestand beschikbaar maken voor voorzitter en secretaris?2021-02-15
verenigingmutaties bestuurvoordracht Jeff en Rob als resp voorzitter en secretaris, reactie RvB beantwoord2021-02-15
verenigingraadhuis & omgevingonderzoek mogelijke samenvoeging met Raadhuis en Omgeving2021-02-15
verenigingregistratieaanpassen gegevens bij de KvK, mutaties bestuur2021-02-15
verenigingrooster bestuuraftreden en herbenoeming van bestuur volgens op te maken rooster2021-02-15
verenigingwijkoverlegBoomberg en Trompenberg-Oost wil regulier overleg, eventueel zonder gemeente2021-02-15
verenigingGooi en Eembode Extraoverwegen als vereniging abonnement te nemen?2021-03-22
verenigingHHK lidmaatschapoverwegen als vereniging lid te worden van de Hilversum Historische Kring2021-03-22
verenigingWBTRWet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen2021-05-31
verenigingkascommissieinstellen kascommissie tijdens de ALV, aanmelding Erik Hemmes2021-07-05
verenigingbuurt coordinatorCarola v/d Berg vertrekt, tijdelijke waarnemers Thijs van der Wal en Mounia Elouachoun2021-08-30
verenigingBUCO selectiemogelijke deelname besturen buurtverenigingen aan selectie procedure2021-09-16
verenigingvervangend bestuurverzoek aan leden om zich aan te melden als vervangend bestuur2021-08-30
verkeer & veiligheidwaaksaamverificatie status van eventuele acties en gebruik van de app WaakSaam2021-02-15
verkeer & veiligheidHoge Naarderwegmisbruik Hoge Naarderweg door snelverkeer, huidige maatregel onvoldoende2021-02-15
verkeer & veiligheidoverlast jongerenstatus van eventuele overlast van jongeren2021-02-15
verkeer & veiligheidcyber crimegemeente kan informatiebijeenkomst organiseren over ciber crime2021-03-22
verkeer & veiligheidcamera in beeldpolitie gaat buurt informeren over aanmelden prive camera’s2021-04-26
zorg en welzijnKinderboerderijdreigend faillissement, verificatie mogelijke ondersteuning door gemeente2021-02-15
zorg en welzijnstraatambassadeursverificatie belangstelling straatambassadeurs2021-02-15
zorg en welzijnburg Broertjesziekte burg Broertjes, steunbetuiging namens de vereniging2021-02-26
zorg en welzijnbuurtcentrumverzoek Verza Welzijn ondersteuning enquete mbt initiatief Buurtcentrum Noordwest2021-07-30
zorg en welzijnonderzoek behoeftenonderzoek Versa Welzijn naar behoefte mantelzorg, juridische vragen, thuiswonen, ed2021-08-06
zorg en welzijnwelzijnswerkerintroductie Trees Daas, sociaal/maatschappelijk werker, onderwerp voor buurt update2021-08-30