Bijeenkomst Energietransitie

Afgelopen dinsdag 16 april organiseerde we de buurtbijeenkomst over de energietransitie voor zo’n 30 buurtgenoten. Als eerste namen Paul Rasch en Aernout Olde vanuit Hilverzon ons mee in de laatste inzichten in de energietransitie. Belangrijk inzicht was dat je niet in een keer je hele huis hoeft te verduurzamen, maar dat ook kleine beetjes helpen. De snelste en meest efficiënte manier om energie te besparen is isoleren, dat loont zeker ook voor de veelal oudere huizen in Trompenberg-Zuid. Daarnaast loont het om te kijken naar alternatieve energiebronnen zoals zonne-energie.  Wilt u graag gebruik maken van zonnepanelen, maar kan of wil je dit niet op het dat van je eigen huis: kijk dan eens op de website van Hilverzon over de voordelen van investeren in collectieve zonnepanelen. Voor meer informatie kijk je op: www.Hilverzon.nl

Paul van der Pol (Programmamanager energietransitie van de Gemeente Hilversum) sloot de avond af met de visie van de gemeente op de energietransitie. Gemeente Hilversum heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 geheel aardgasvrij te zijn en volgt ook druk de ontwikkelingen naar alternatieve energiebronnen. Wijk per wijk zal van het aardgas af gaan, de concrete plannen hiervoor worden momenteel uitgewerkt. (www.hilversum.nl/aardgasvrij).

Al met al een inspirerende avond, al zijn de plannen de in de uitwerkfase en is er nog niet met zekerheid te zeggen wanneer Trompenberg-Zuid aardgasvrij zal zijn.