De Kerstlichtjeswandeling een succes. 

De Kerstlichtjeswandeling in de buurt op 27 dec 2023 was met ruim 20 deelnemers, waaronder diverse jongeren, een succes. Dank aan de initiatiefnemers Froucke en Lia, en aan Lia en Hans voor de gastvrije ontvangst met warme chocolademelk, glühwein en gemberthee. Heeft u interesse om nu en dan op een donderdag een wandeling te maken? Dan kunt u zich aanmelden bij Lia van der Geest, tel 06-17 78 47 56. 

Buurt-update december 2023

Beste leden, hierbij een kort verslag van de kerstborrel

Wij vonden het ook dit jaar weer een fantastische kerstborrel, met 66 deelnemers was de opkomst hoger dan vorig jaar. En dat we twee nieuwe leden mochten verwelkomen was de kers op de taart. Dankzij een tipgever konden we de (bijna) honderdjarige Bert Verzandvoort met een ruiker bloemen verrassen. En voor het gastvrije echtpaar Cheryl en Hans van Bommel waren er ook bloemen, want het was alweer het zesde jaar dat ze het Danscentrum kosteloos voor de kerstborrel beschikbaar stelden. We kunnen ons geen betere gelegenheid voorstellen en we hopen er nog jaren gebruik van te mogen maken. En dan was er een boek als afscheidscadeau voor medebestuurslid Steven Bink. Vanaf de oprichting was hij betrokken bij de vereniging voor IT en communicatie. Het benadrukt weer eens dat we nog steeds op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden, er zijn er nog maar drie. De avond werd extra bijzonder doordat penningmeester / evenementencoach Hans een oproep deed als ‘straat’ even bij elkaar te gaan zitten en iets bijzonders over de eigen straat te vertellen. Na enige aarzeling werd dat voortvarend opgepakt, waarbij de onderwerpen zich ook verbreedden.

Allereerst was er de oproep van Froucke en Lia om een kerstlichtjeswandeling te houden op 27 dec, met als einddoel Heuvellaan 13 waar de warme chocolade, glühwein en gemberthee klaar staan. Tijdens de borrel hebben de eerste wandelaars zich al aangemeld. Na de ledenoproep en de berichtgeving op de website is de groep verder gegroeid.

Daarna vroeg Robert zich af of er belangstelling zou zijn voor een soort “boekverdieping”. Het aan de hand van een boekwerk over (b.v.) een historische plaats, met elkaar in de historie te duiken en te zoeken naar verdieping. Als er belangstelling is zou Robert daar best de kar voor willen trekken. Laat maar weten via info@trompenbergzuid.nl.

Een ander idee kwam naar boven tijdens het gesprek over de WaakSaam app. We weten dat die app niet als social-mediakanaal bedoeld is. Dus zou een straatapp wellicht een welkome aanvulling zijn om die lacune op te vullen. We denken daarbij aan: cohesie, kennismaking, attenderen op nieuwe bewoners en verhuizingen, aandacht voor zieken en bij overlijden. Het initiatief laten we graag aan de bewoners van de betreffende straten.

De verkeersveiligheid (of juist het ontbreken daarvan) was voor Dick (bewoner van de Hoge Naarderweg) aanleiding een oproep te doen om daar meer aandacht aan te besteden. Als vereniging kunnen we melden dat het onderwerp al lang op de actielijst van de vereniging staat, en dat zegt helaas eigenlijk al genoeg. We blijven het onderwerp bij de wijkregisseur aankaarten, waarbij we ons richten op herinrichting van de straat en kruising. Die onveiligheid geldt overigens voor alle kruisingen van het Trompenbergzuid-gebied met de ring en ‘s-Gravelandseweg, en die betrekken we er ook bij.


We wensen u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2024

Met vriendelijke groet, het bestuur

Kerstlichtjeswandeling 24 december 2023

Tijdens de kerstborrel afgelopen woensdag is voorgesteld een Kerstlichtjeswandeling in de buurt te organiseren. De volgende dag hebben de initiatiefnemers Froucke en Lia de route verkend. Het wordt een wandeling van ongeveer 45 minuten, we hopen op droog weer. 

We vertrekken op woensdagmiddag 27 december om 16.00 uur vanaf het Muziekcentrum van de Omroep, MCO, Heuvellaan 33. Rond 16.45 uur arriveren we op Heuvellaan 13, waar warme chocolademelk, glühwein en gemberthee voor ons klaarstaan. 

Aanmelden is fijn, maar u kunt ook op het laatste moment nog aansluiten. Voor informatie kunt u contact opnemen met Lia van der Geest, tel 06-17 78 47 56. 

Kertborrel 2023

Buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren” nodigt al haar buurtbewoners uit
voor de Kerstborrel op 20 december van 19:30 tot 21:30 uur in Danscentrum Van Bommel, Middenweg 4, een welkomstdrankje en hapjes worden u aangeboden.

Aanmelden uiterlijk één week voor de kerstborrel via info@trompenbergzuid.nl
o.v.v. uw naam, adres en het aantal personen, kinderen zijn ook van harte welkom!

Bent u nog geen lid van de buurtvereniging, maar voelt u zich wel betrokken bij de buurt? Dan nu aanmelden via info@trompenbergzuid.nl

Voor meer details klikt u hier https://trompenbergzuid.nl/event/kerstborrel-2023/

Buurt-update oktober 2023

Beste leden, graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Onze buurt in 100 jaar oude ansichtkaarten

Ruim 30 buurtbewoners hebben woensdagavond 4 oktober in het M-gebouw aan de
‘s-Gravelandseweg een prachtige, virtuele wandeling gemaakt door onze buurt anno 1920.

Iwan Nagel (auteur van ‘300 Groeten uit Hilversum, een beeldverslag van Hilversum rond 1900’) en Hans Zwagemaker (onze penningmeester) waren de ‘gidsen’: zij toonden afbeeldingen van oude landkaarten en ansichtkaarten van de lanen en dreven van Trompenberg-Zuid van zo’n 100 jaar geleden. De bezoekers kregen zo een verrassend beeld van hoe ‘hun’ straat of woonhuis er vroeger uitzag. En dat leverde veel vragen en een enthousiast, geanimeerd gesprek op.

Aan het slot van de bijeenkomst deed Hans Zwagemaker een oproep aan alle leden van de vereniging om de geschiedenis van hun eigen huis te achterhalen. Met de uitkomsten daarvan willen we een volgend evenement (in het voorjaar van 2024?) invullen. Rein Veldhuis toonde een korte presentatie over de geschiedenis van zijn huis aan de Hoge Naarderweg 43, met diverse verwijzingen, als voorbeeld hoe zo’n historische zoektocht kan worden aangepakt. We zijn benieuwd of er leden zijn die hiermee aan de slag willen gaan, we zien uw reacties graag tegemoet via info@trompenbergzuid.nl.

De onderstaande link verwijst naar de drie PowerPointpresentaties van deze avond.

  1. Presentatie Iwan Nagel
  2. Presentatie Hans Zwagemaker
  3. Presentatie Rein Veldhuis


Contributie

Van de 84 huishoudens die lid zijn hebben er 77 de contributie voor dit jaar betaald, we missen nog 7 betalingen. Hierbij het verzoek om:
– na te gaan of u de contributie 2023 hebt betaald
– zo niet, dat alsnog te doen per reguliere overboeking
25 Euro
 (per huishouden) overmaken naar ons rekeningnummer bij de SNS Bank:
IBAN: NL 35 SNSB 0705 6826 76 t.n.v.: Wijkvereniging Trompenberg-Zuid 

Er zijn 3 betalingen gedaan via ApplePay, daardoor is de afzender niet bekend.
Van die ApplePay betalingen is het volgende wél bekend:
**** **** **** 2622 – apple pay
**** **** **** 1009 – apple pay
**** **** **** 2622 – apple pay
Als u één van de 2-3 (?) leden bent die met ApplePay heeft betaald:
– graag met ons contact opnemen via info@trompenbergzuid.nl
– zodat we samen de betaling kunnen herleiden 
– en nagaan of daar misschien een dubbel-betaling bij zit

Bestuur, vacatures

Nadat eerder dit jaar Jeff (onze voorzitter) afscheid heeft genomen, heeft ook Steven (communicatie en IT) aangegeven dat hij onvoldoende tijd beschikbaar heeft om nog langer deel uit te maken van het bestuur. Steven blijft ons wel op IT-gebied ad-hoc ondersteunen, en daar zijn we blij mee. Al eerder heeft ook Saskia (ruimtelijke ordening) aangegeven haar taak aan iemand over te willen dragen. We zijn dus opnieuw (nog steeds) op zoek naar (nu) 3 nieuwe enthousiaste bestuursleden.

Als op deze oproep geen positieve reacties komen, moeten we ons beraden op welke manier we de vereniging kunnen continueren. We hopen dat we tijdens de kerstborrel in december weer een 5-voltallig bestuur kunnen presenteren. Hierbij een dringende oproep om de stap te zetten en u aan te melden als bestuurslid. We zien uw aanmelding graag tegemoet op info@trompenbergzuid.nl.

Oproep vrijwilligers in de buurt/wijk

Versa Welzijn doet een oproep aan bewoners van Hilversum zich aan te melden als vrijwilliger om senioren en kwetsbaren in hun buurt op allerlei gebied te ondersteunen. 
Voor details kunt u contact opnemen met Lilian Martins: lmartins@versawelzijn.nl.
Voor algemene info over de diverse manieren van ondersteuning en de wijze van aanmelden zie de volgende link:

https://www.versavrijwilligerscentrale.nl/o/Versa-Vrijwillige-Thuishulp-Hilversum/vacatures/Praktische-hulp-bieden-voor-ouderen-en-kwetsbare-mensen/69925

Met vriendelijke groet, het bestuur.

Onze buurt in 100 jaar oude ansichtkaarten

https://trompenbergzuid.nl/?post_type=tribe_events&p=896&preview=true

Altijd al willen weten hoe uw straat er vroeger uitzag? Of uw woonhuis?

Kom dan op woensdagavond 4 oktober naar de bijeenkomst:

Onze buurt in 100 jaar oude ansichtkaarten.

Een virtuele wandeling door onze buurt anno 1920. We wandelen door de lanen en dreven in Trompenberg-Zuid van zo’n 100 jaar geleden, aan de hand van afbeeldingen op oude ansichtkaarten. Die kaarten geven ons een verrassend beeld van de geschiedenis van onze wijk. We lopen door onze wijk – ook door uw straat – en staan soms wat langer stil bij een bijzonder pand – misschien wel bij uw woonhuis – om daarover te verhalen. U komt toch ook?

Sprekers:         Iwan Nagel en Hans Zwagemaker

Locatie:           M-Mediagebouw, ’s-Gravelandseweg

Aanvang:         19.30 uur.

Buurt-update september 2023

Beste leden, graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Uitnodiging: Onze buurt in 100 jaar oude ansichtkaarten

Onze buurtvereniging organiseert op woensdagavond 4 oktober een virtuele wandeling door onze buurt anno 1920. Aan de hand van afbeeldingen op oude ansichtkaarten nemen de sprekers u mee door de lanen en dreven in Trompenberg-Zuid van zo’n 100 jaar geleden. Die kaarten geven een verrassend beeld van de geschiedenis van onze buurt. We lopen ook door uw straat en staan soms wat langer stil bij een bijzonder pand
-misschien wel bij uw woonhuis- om daarover te verhalen. En dat allemaal vanuit een comfortabele stoel in de zaal van het M-Mediagebouw. U komt toch ook?

Sprekers: Iwan Nagel (auteur van ‘300 Groeten uit Hilversum, een beeldverslag van Hilversum rond 1900’) en Hans Zwagemaker (penningmeester buurtvereniging)

Locatie: M-Mediagebouw, ’s-Gravelandseweg 80

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

Graag aanmelden vóór 29 september via info@trompenbergzuid.nl 

Heuvellaan 50

Team Villa Heuvel -het samenwerkingsverband van de projectontwikkelaar Local en bouwer Trebbe- heeft een bericht gestuurd naar “geïnteresseerden” over de situatie rond HL50.  
Het leek ons goed deze brief naar alle leden te sturen, zie bijlage.


Zoals eerder gemeld heeft HL50 sinds een aantal maanden nieuwe gebruikers. Een gemêleerd gezelschap van ondernemers maakt gebruik van de leegstand. Een belangrijk aspect is dat op die manier wordt voorkomen dat het gebouw wordt gekraakt. Bovendien zorgen de gebruikers ervoor dat het gebouw van binnen en van buiten een beter aanzien krijgt, door de interne aankleding en het bijhouden van de tuin en het parkeerterrein. De toegang tot het gebouw is onder controle van de gebruikers, en aan de controle van de toegang van het parkeerterrein wordt gewerkt.

De ondernemers werken op het gebied van: beveiliging, ruimteverhuur voor fotografie en video-productie, databeveiliging, mindfulness, vintage-artikelen en entertainment. De laatste, Crazy Selfie, is al op zoek naar (oudere) enthousiaste medewerkers.
Mocht u meer willen weten over de gebruikers en wat ze doen, dan horen wij dat graag via info@trompenbergzuid.nl .

Distributie adressenlijst leden

Tijdens de laatste ALV is voorgesteld om de adressen van leden (zonder de namen) naar alle leden te sturen, met het doel om leden de gelegenheid te geven niet-leden uit te nodigen om ook lid te worden van onze vereniging. Het bestuur komt tot de onderstaande overwegingen:
1) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Deze wet is flink aangescherpt en regelmatig komen instanties hierover negatief in het nieuws. Zonder eerst alle leden te hebben gevraagd zich uit te spreken over dit onderwerp, lijkt het verstandig terughoudend te zijn.
2) De jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsgroet
De jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsgroet is ook een oproep om lid te worden van de vereniging, en die doen we bij alle woningen in de brievenbus. Soms resulteert dat in een aanmelding.
3) De jaarlijkse kerstborrel
Ieder jaar nodigen we alle bewoners (ook niet-leden) uit voor de kerstborrel, en tijdens die borrel zijn er af en toe bewoners die zich aanmelden als lid van onze vereniging.
4) Verwacht resultaat van het bekend maken van de adressenlijst
We vragen ons af of het bekend maken van de adressen iets toe kan voegen aan de ledenwerving. Leden hebben nú al de mogelijkheid om buren te vragen of ze lid zijn, of interesse hebben in een lidmaatschap. Het rondsturen van een adreslijst zou zelfs tegen ons kunnen werken. De conclusie is dan ook: voorlopig niet doen.


Met vriendelijke groet, het bestuur.

Buurt-update mei 2023

Beste leden, graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op vrijdag 30 juni 2023 wordt de ALV gehouden in het M-Mediagebouw aan de
’s-Gravelandseweg. Na de vergadering nodigen wij u uit voor een aangeklede borrel in de tuin van onze penningmeester. Binnenkort sturen wij u de uitnodiging met de details, het jaarverslag en de jaarrekening. Wij hopen dat u erbij kunt zijn!

Ledenraadpleging

Op 3 maart 2023 heeft u een link gekregen naar een formulier waarin u kon aanvinken waar uw interesses als lid van onze buurtvereniging naar uitgaan. U kon ook andere onderwerpen aandragen. Van de 84 huishoudens hebben er 30 gereageerd. De uitkomst van deze ledenraadpleging zal tijdens de ALV aan de orde komen.

Lezing “Onze buurt in 100 jaar oude ansichtkaarten”

De eerder voor 8 maart 2023 geplande lezing is verschoven naar woensdag 4 oktober 2023. Net als de ALV wordt ook de lezing gehouden in het M-Mediagebouw aan de
’s-Gravelandseweg. Ruim van tevoren sturen we u de uitnodiging met de details.
Houd deze datum vrij in uw agenda alstublieft.

Contributie

Op 1 maart 2023 heeft u van ons een email gekregen waarin een link is opgenomen om op een eenvoudige manier de contributie te betalen. Inmiddels hebben ruim 60 van de 84 huishoudens daarvan gebruik gemaakt, dank daarvoor. 

Het zou mooi zijn als vóór de ALV alle contributiebetalingen binnen zijn. Dus als u nog geen tijd heeft gehad, hopen we dat het voor 30 juni 2023 nog lukt.
Heeft u de link niet meer beschikbaar of vindt u die manier van betalen niet geschikt?
Overboeken via iDEAL kan natuurlijk ook:
€25,- naar NL 35 SNSB 0705 6826 76 t.n.v.: Wijkvereniging Trompenberg-Zuid. 

Bestuur, vacatures

We hebben u al eerder gemeld dat er binnen het bestuur twee vacatures zijn. Heeft u altijd al iets willen organiseren, aandacht willen vragen voor veiligheid, zich zorgen gemaakt over ruimtelijke ordening, of iets voor uw buurtgenoten willen betekenen? Dan is dit de gelegenheid om de stap te zetten en u aan te melden als bestuurslid. Samen met de andere bestuursleden verdelen we dan de taken, daar zijn we heel flexibel in. We zien uw aanmelding graag tegemoet op info@trompenbergzuid.nl.


Met vriendelijke groet, het bestuur.

Buurt-update maart 2023

Beste leden van de buurtvereniging, graag uw aandacht voor het volgende.

Bestuur, vacature

Deze maand heeft onze voorzitter Jeff Kok helaas zijn functie moeten neerleggen omdat hij onvoldoende tijd beschikbaar heeft om het bestuur te ondersteunen. Bovendien heeft Saskia Peper (ruimtelijke ordening) al eerder aangegeven dat haar functie vacant is. We zijn dus opnieuw (nog steeds) op zoek naar nieuwe enthousiaste bestuursleden.

Hebt u altijd al iets willen organiseren, aandacht willen vragen voor veiligheid, zich zorgen gemaakt over ruimtelijke ordening, of iets voor uw buurtgenoten willen betekenen? Dan is dit de gelegenheid om de stap te zetten en u aan te melden als bestuurslid. Samen met de andere bestuursleden verdelen we dan de taken, daar zijn we heel flexibel in. We zien uw aanmelding graag tegemoet op info@trompenbergzuid.nl.

Ledenraadpleging

Op 3 maart 2023 heeft u van ons een email gekregen waarin een link is opgenomen naar de ledenraadpleging. We willen graag weten wat er leeft bij de leden, en waar we de komende tijd het beste mee aan de slag kunnen gaan. Als u de enquête nog niet hebt ingevuld, vragen wij u hierbij vriendelijk om dat alsnog te doen. Bij voorbaat dank daarvoor.

Lezing historie van de buurt

We vonden het, zo net voor de verkiezingen, een goed idee om van het aanbod van ProDemos gebruik te maken om leden te informeren over de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Daarom hebben wij de eerder aangekondigde lezing op 8 maart 2023 over de historie van de buurt, vervangen door een “verkiezingsspecial”. Helaas waren er te weinig aanmeldingen, zodat we die bijeenkomst moesten annuleren.

Maar de lezing over de historie van de buurt heeft u natuurlijk nog te goed. Over niet al te lange tijd hopen we u te informeren over datum/tijd en inhoud van dit evenement.

Contributie

Op 1 maart 2023 heeft u van ons een email gekregen waarin een link is opgenomen om op een eenvoudige manier de contributie te betalen. Inmiddels hebben bijna 60 van de 85 huishoudens daarvan gebruik gemaakt, dank daarvoor. 

Het zou mooi zijn als deze maand alle contributie binnen is, dus als u nog geen tijd heeft gehad, hopen we dat het in deze helft van de maand nog lukt.


Met vriendelijke groet, het bestuur.

Buurt-update januari 2023

Beste leden van de buurtvereniging,

Kerstborrel 20 december 2022

Een mooie traditie: de kerstborrel bij Van Bommel, voor alle buurtbewoners, leden en niet-leden. Dit jaar waren 64 buurtbewoners aanwezig, een redelijke opkomst, maar we hadden natuurlijk gehoopt op een hoger aantal. De sfeer was er niet minder om, het is altijd een warm welkom bij Hans en Cheryl, die opnieuw de kerstborrel hebben gesponsord door hun dansschool kosteloos ter beschikking te stellen. Ook fijn dat enkele aanwezigen tijdens de kerstborrel de stap hebben genomen om lid te worden van de vereniging. Deze keer was er ook een live band met onze voorzitter als gitarist en spreekstalmeester. We hopen dat de deelnemers een fijne avond hebben gehad, en net als wij uitkijken naar de activiteiten in 2023 en de kerstborrel aan het einde van het jaar.

Ledenraadpleging

Het bestuur constateert bij herhaling dat het niet eenvoudig is om voldoende leden enthousiast te maken voor evenementen die we organiseren. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, dus leek het ons goed om één van onze leden die veel ervaring heeft met het organiseren van evenementen, te vragen ons wat adviezen te geven. Dat is een heel nuttige bijeenkomst geweest, die ervoor heeft gezorgd dat het organiseren van activiteiten door de vereniging een hogere urgentie heeft gekregen. En dat het daarbij ook van belang is om te kijken hoe we de leden beter kennis met elkaar kunnen laten maken, zodat zij misschien eerder aan een buurtactiviteit zullen deelnemen. 

Kort samengevat hebben we als bestuur vastgesteld dat: 
1) de buurtvereniging kennelijk in een behoefte voorziet, een constant aantal huishoudens (20% van de buurt) is lid; 
2) we gaan inventariseren aan welke activiteiten van de vereniging de leden behoefte hebben (ledenraadpleging); 
3) we parallel aan de ledenraadpleging met meer initiatieven willen komen, maar moeten vermijden dat die overlappen met andere initiatieven (b.v. Senver, Versa Welzijn, etc.);
4) initiatieven zo concreet mogelijk moeten zijn, zodat mensen die dat initiatief willen ondersteunen weten wat van hen gevraagd wordt.

Let op: De eerstvolgende activiteit vindt plaats op 8 maart 2023.

Dat wordt een lezing over de historie van onze buurt: Wandelen door Trompenberg-Zuid van 100 jaar geleden. Hans Zwagemaker, onze penningmeester, neemt ons mee op een wandeling door de buurt aan de hand van oude ansichtkaarten. Herkent u uw woning op een van de ansichtkaarten, of uw straat? En wat weet u van de geschiedenis van uw eigen huis?

We hopen u allen woensdagavond 8 maart, vanaf 20.00 uur, te ontmoeten. Binnenkort hoort u meer van ons over de ledenraadpleging en de lezing.

Het bestuur van buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren”.